Intressanta politiska frågor i Laholm

För er som vill bli mer insatta i poltiken i Laholm

Läs mer

Laholm styrs i likhet med andra kommuner med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I kommunfullmäktige tas de större besluten för Laholm som budgetfrågor, skattefrågor, övergripande mål för kommunen och organisationen av nämnder och annan kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen samordnar och leder förvaltning av kommunal verksamhet och överser nämndernas verksamhet. Sex övergripande nämnder ser över verksamhet som vård, skola, omsorg, kultur, fritid, avfallshantering, vattenförsörjning med mera. Nämnderna bereder ärenden till kommunfullmäktige och genomför också de beslut som kommunfullmäktige beslutar.

Mandatfördelningen är sedan 2014 års val till kommunfullmäktige sådan att Socialdemokraterna är största parti med 10 mandat och Moderaterna har 9 mandat. Centerpartiet har också starkt fäste i Laholm och innehar 7 mandat. Sverigedemokraterna är fjärde största parti med 5 mandat och resten av mandaten innehas av, i denna storleksordning, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Sveriges pensionärers intresseparti, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Laholmspartiet.

Sittande kommunråd är Elisabet Babic som företräder Moderaterna, Erling Cronqvist som företräder Centerpartiet och Kjell Henriksson som företräder Socialdemokraterna. Elisabet är heltidsengagerad politiker och är ordförande i kommunstyrelsen. Erling Cronqvist är vice ordförande och Kjell Henriksson är andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Förutom kommunråden finns det 150 förtroendevalda fritidspolitiker. I 45 olika nämnder, styrelser, föreningar och stiftelser är dessa politiker representerade.

Här ser man hur Laholms kommuns politiska organisation såg ut 2015. För mer information om politiken i Laholm besök: Politik i Laholm

Sök lediga jobb i Laholm och Halmstad med omnejd

Sök jobb på jobbhalmstad.nu

Företag som vi vill tacka