Flyktingpolitik

En viktig politisk fråga i Laholm liksom i flera kommuner i dessa tider är frågan om omhändertagande av flyktingar. Asylboenden i privat regi har tagit emot flyktingar i Laholm, men en ojämn flyktingström har gett komplikationer. Ett tag var trycket så pass högt att upphandlingen gick för snabbt. Detta ledde till att en affärsman med kriminell bakgrund, genom en bulvan, förskingrade pengar. Mannen hade kopplingar till Bandidos och hade tidigare dömts för ekonomisk brottslighet. Bulvanen var denna 39-årige mans bror som tillsammans med en annan person hade startat HVB-företaget.

Tidigare hade ett ärende med HVB-hem varit aktuellt, där hemmet startade innan dess att de hade fått tillstånd att starta. Inspektionen för vård och omsorg polisanmälde hemmet, men drog sedan tillbaka den anmälan de hade lämnat för att de ansåg att situationen var mycket krisartad och att det var det bästa. Detta föranledde att en liknande, snabbare, process blev aktuell även i detta fall, när åtta barn behövde hem. Denna gång blev utgången katastrofal och miljontals kronor fakturerades av bolaget till kommunen. 

Kriminella gängs intrång i familjehemsbranschen och HVB-branschen har varit en misstanke från både Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) liksom Skatteverket. Denna misstanke var väl grundad och på flera håll i landet har liknande tendenser påträffats. Såväl Inspektionen för vård och omsorg liksom Skatteverket håller nu ögonen extra öppna. 

Till slut hamnade dessa barn på ett HVB-hem som sköttes av kommunen. Barnen var mellan 9 och 16 år. 

Det ojämna trycket på boenden har också fått konsekvenser när det gäller asylboenden, fast åt andra hållet. Asylboendet i Edenberga motell stängdes efter endast ca 3 månader och de 20-tal asylsökande som bodde i anläggningen flyttades till andra asylanläggningar i Hallandsregionen.  

Ny kommunchef i Laholm

Peter Andreasson tillträdde i september 2016 på posten som kommunchef i Laholm. Han efterträdde Nils Danred och har tidigare arbetat som kommunchef i Örkelljunga kommun och har därmed erfarenhet av tjänsten. Faktum är att han har jobbat inom offentlig verksamhet den större delen av tiden han har varit verksam, efter att dessförinnan ha jobbat inom Försvarsmakten. Jobbet som kommunchef innebär mycket omväxling och detta är något som tilltalar en rastlös person som Peter Andreasson, som efter att ha byggt ett eget hus påbörjade ett projekt att bygga en egen bil. 

Laholmsmodellen

Laholm testade en ny modell när det gäller ledsagartimmar och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna modell innebar att brukarna själva fick bestämma hur mycket ledsagarhjälp de behövde. Tidigare upplevde brukarna att deras behov ständigt ifrågasattes och det var en stor stress för dem. Denna modell blev mycket lyckad, och inte mycket mer kostsam. Kostnader för administration och kontroll minskade. Pengarna gick alltså nu alltså precis dit de skulle, och livskvaliteten höjdes för många funktionshindrade. 

Denna modell har sedan exporterats till andra kommuner runt om i landet, och går just under namnet "Laholmsmodellen". Det nytänkande projektet har nominerats till innovationspris och fått mycket uppmärksamhet, och är nu permanent implementerad i Laholm. Kanske är detta en modell som kan överföras till annan kommunal verksamhet med god effekt, såsom till exempel kollektivtrafik?